ER DER NOGEN LOV IMOD UDØVELSE
AF SCIENTOLOGY? ER DEN NOGENSINDE BLEVET FORBUDT?

Selvfølgelig ikke.

Kirken har derimod modtaget utallige anerkendelser, hædrende omtale og accept fra forskellige regeringer for at hjælpe samfundet inden for områderne uddannelse, stof- og alkoholafvænning, reduktion af kriminalitet, menneskerettigheder, forøgelse af den moralske standard og på en række andre områder.