HVAD UDRETTER SCIENTOLOGY?

Scientology religionen tilvejebringer svar på mange spørgsmål om liv og død; den omfatter en nøjagtig og præcis kortlagt rute. Under udformningen af Scientology opdagede L. Ron Hubbard en metode, der kan frigøre menneskets ånd og derved gøre det muligt for mennesket virkeligt at kende sig selv. Han efterprøvede alle teknikker meget grundigt og nedskrev dem, der viste sig at være de bedst egnede til at fremkalde ensartede, forudsigelige resultater. Disse fremgangsmåder udgør den korrekte metode i Scientology.

Gennem anvendelse af principperne i Scientology teknologien i en auditeringssession er en person i stand til at fjerne barrierer og uønskede tilstande og derved blive mere sig selv. Efterhånden som personen får det bedre, får han ofte lyst til at hjælpe andre på samme måde, som han selv er blevet hjulpet. 

I Scientology bliver man kun bedt om at acceptere det, som er virkeligt for en selv. Man bliver ikke påtvunget nogen former for tro. Gennem uddannelse og auditering finder man selv frem til de svar, man søger i livet.