HVEM VAR L. RON HUBBARD?

L. Ron Hubbard var forfatter, filosof, humanist og grundlægger af Scientology religionen. Han blev født 13. marts 1911 i Tilden, Nebraska, og gik bort 24. januar 1986.

Hans lange og eventyrlige vej til opdagelse begyndte i en tidlig alder. Under formynderskab af sin mor, en grundigt uddannet kvinde, læste han langt bedre end sit aldersniveau: Shakespeare, græsk filosofi og en række nyere klassikere. Men hans tidlige år var langt fra boglige, og da hans familie flyttede til Helena, Montana, tæmmede han snart vilde heste sammen med de bedste af de lokale cowboys.

Som et nysgerrigt barn i, hvad der dengang stadig var det vilde vesten, blev han også snart gode venner med indfødte sortfodsindianere – lærte om stammen og deres sagn fra en lokal medicinmand og opnåede den meget sjældne status af blodbroder. I en alder af 13 havde han yderligere udmærket sig som nationens yngste Ørnespejder og repræsenterede de amerikanske spejdere over for den amerikanske præsident Calvin Coolidge.

Men hvad der mest adskilte den unge L. Ron Hubbard var en umættelig nysgerrighed kombineret med et medfødt ønske om at forbedre menneskets tilstand.

I erkendelse af netop de kvaliteter indførte Commander Joseph C. Thompson, elev af Sigmund Freud og den eneste amerikanske søofficer, der studerede psykoanalyse i Wien, den unge L. Ron Hubbard i freudiansk teori.

Selvom han virkelig var fascineret af mulighederne for at gå i dybden i det menneskelige sind, var Ron efterladt med mange ubesvarede spørgsmål.

Da hans far blev forflyttet til det sydlige Stillehav som orlogskaptajn, iværksatte Ron den første af sine berømte asiatiske rejser. I en alder af 19 havde han tilbagelagt mere end 400.000 km og rejst gennem en stor del af Kina og Indien. Han var gennem tiden en af de få eventyrere fra vesten, der fik lov til at besøge de tibetanske lamaklostre i Kinas vestlige bjerge, der normalt er forbudte for turister, og studerede hos den sidste i en linie af kongelige troldmænd fra Kublai Khans hof. Men på trods af alle de fantastiske ting, han var vidne til, kunne han ikke lade være med at konkludere, at den legendariske visdom fra Østen intet gjorde for at mindske lidelse og fattigdom i disse overbefolkede og underudviklede lande.

Da han vendte tilbage til USA i 1929, genoptog Ron sin formelle uddannelse og blev indskrevet på George Washington University i det følgende år. Her studerede han matematik, ingeniørteknologi og deltog i den første amerikanske klasse om atomare og molekylære fænomener. Selvom disse emner ikke nødvendigvis var dem, han selv foretrak, var det discipliner, der gav ham de efterforskningsmæssige redskaber til at forfølge ubesvarede spørgsmål i det menneskelige sind og liv. Faktisk blev L. Ron Hubbard den første til at bringe en videnskabelig metode til de gamle spørgsmål om eksistens.

For at afrunde sine universitetsdage blev han også en af de fremmeste pionerer i amerikansk luftfart i hele Midtvesten. Men i sidste instans og især i lyset af, hvad der gik for at være en ”videnskab om sindet” i universitetets psykologilaboratorier, kunne han kun konkludere, at akademier i Vesten ikke havde nogen svar.

Som Ron senere skrev:

”Det var helt tydeligt, at jeg havde at gøre med, og befandt mig i en kultur, som vidste mindre om sindet end den mest primitive stamme, jeg nogensinde havde været i kontakt med. Da jeg også vidste, at folk i Østen ikke var i stand til på en forudsigelig måde at nå så dybt ind i sindets gåder, som man havde givet mig indtryk af, vidste jeg, at jeg var nødt til at lave en masse forskning selv.”

Til finansiering af denne forskning gennem den store depression iværksatte Ron den første del af sin halvtredsårige litterære karriere. I midten af 1930’erne var han blandt de mest læste forfattere i den amerikanske pulp fictions sagnomspundne storhedstid. Han har også skrevet flere mindeværdige manuskripter i Hollywoods storhedstid og er stadig husket for sit arbejde med forskellige kassesucceser og en klassisk Clark Gable-film.

Men han glemte aldrig sin primære søgen, han fortsatte sin hovedforskningslinje med vidtstrakte ekspeditioner til primitive lande. Han ville i sidste ende undersøge 21 racer og kulturer, mens han søgte en underliggende ”fællesnævner for eksistens” til at bygge en brugbar filosofi til gavn for mennesket. I begyndelsen af 1938, isolerede han den fællesnævner som værende Overlev!

At overlevelse var en central motivation i alle levende ting, var ikke en ny idé. At alt liv ultimativt, og kun forsøger at overleve – dette var helt nyt. Ron præsenterede oprindeligt denne opdagelse i et manuskript med titlen ”Excalibur”. Selv om han til sidst valgte ikke at offentliggøre dette arbejde, fordi det manglede en reel metode til forbedring, var her dog ikke desto mindre den filosofiske målestok til at tilpasse al yderligere forskning.

I anerkendelse af hans forskningsresultater gennem disse år, blev Ron optaget i den berømte Explorers Club i 1940, hvor han var blandt de ypperste eventyrere fra hans tid. Derfor blev alle efterfølgende ekspeditioner foretaget under det eksklusive Explorers Club flag – den første var en rejse i 1940 til Alaska, hvor han ikke kun udførte banebrydende studier af indianerstammer fra Stillehavskysten, men også pionérarbejde med et navigationssystem anvendt langs alle sø- og luftruter op til de senere årtier af det tyvende århundrede.

Med fremkomsten af Anden Verdenskrig trådte Ron ind i USA’s flåde som løjtnant. Han fungerede i begyndelsen som en højtstående amerikansk efterretningsofficer i Australien. Efter sin tilbagekomst til USA (som det første amerikanske offer for kampene i det sydlige Stillehav) fortsatte han med at tjene med udmærkelse i både det nordlige Stillehav og i Atlanterhavet – her havde han kommandoen over antiubådskorvetter og uddannede besætninger til amfibielandsætninger. Selvom han var højt dekoreret for tjeneste under kamp, blev han dybt bedrøvet over de resulterende blodbade og umenneskeligheden. Således besluttede han sig til at fordoble sine bestræbelser på at forbedre menneskets tilstand. Derfor fortsatte han sin forskning, selv gennem de mørkeste dage af 1943 og 1944.

Efterladt delvist blind og lam fra skader i kamp, var løjtnant L. Ron Hubbard diagnosticeret som permanent handicappet i 1945 og indlagt på hospital i Oakland, Californien. Ved dette punkt havde han dog udviklet de første praktiske procedurer for at afhjælpe traumer. Han testede disse procedurer på tidligere krigsfanger, der, trods intensiv medicinsk behandling, ikke havde genvundet deres helbred. Med anvendelse af tidlige Dianetics-teknikker til at fjerne ”mentale blokeringer” der hæmmede resultaterne med medicin, kom alle dem, Ron behandlede, sig bemærkelsesværdigt hurtigt derefter med standardmæssigt medicinsk behandling. Ved at bruge de samme procedurer, genvandt han ligeledes sin egen sundhed, til stor forundring for lægerne.

Med genoprettelsen af freden, drog Ron ud for yderligere at teste anvendeligheden af Dianetics, blandt hundredvis af personer fra alle samfundslag. Efter fortsat finpudsning i ”den virkelige verdens laboratorium”, udarbejdede han et skrift der beskrev både den underliggende teori og teknikkerne. Den skrift var Dianetics: Den oprindelige afhandling. Kopier af manuskriptet blev oprindeligt distribueret til medicinske og videnskabelige kredse. På ingen tid overhovedet, blev disse kopier dog ivrigt genkopieret og videregivet til andre, indtil Rons Oprindelige afhandling bogstaveligt talt cirkulerede rundt i hele verden.

For at imødekomme den sande syndflod af henvendelser fra læserne, blev Ron som det næste opfordret til at forfatte en endelig tekst om emnet. Som svar, begyndte han arbejdet på Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed den første omfattende tekst, der nogensinde var skrevet om det menneskelige sind og livet. Værket blev udgivet 9. maj, 1950, og strøg straks op ad New York Times’ bestsellerliste og det resulterede i omkring 750 Dianetics grupper fra kyst til kyst. Det inspirerede endvidere til dannelsen af Dianetics foreninger i seks amerikanske byer, for at bidrage til at lette Rons udvikling af emnet.

Denne udvikling var hurtig, metodisk og mindst lige så åbenbarende som det materiale, der var gået forud for det. For i forlængelse af det sidste kapitel i Dianetics, hvori Ron skrev om planer om at forfølge ”yderligere forskning i livskraft”, fandt han snart sig selv i gang med at undersøge stigende beviser for, at denne livskraft reelt var åndelig og strakte sig langt ud over en enkelt livstid. Det er, som han udtrykte det:

”Efterhånden som det udvikler sig, synes Dianetics mere og mere at have potentialet til i sidste instans at kunne kontakte den ofte postulerede, men aldrig fuldstændigt sansede, målte og erfarede menneskesjæl”.

Udtalelsen viste sig at være helt nøjagtig, og med yderligere undersøgelser gennem slutningen af 1951 og 1952, kontaktede, målte og fremskaffede Ron faktisk muligheden for at opleve den menneskelige sjæl. Således var Scientology religionen født som: ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

Gennem slutningen af 50’erne fortsatte Ron med at grave stadig dybere ind i naturen og potentialet af ånden, mens han dokumenterede opdagelserne i optagede foredrag, tekniske udstedelser, artikler og bøger. I og med at Scientology samfundet begyndte at svulme op, åbnedes Scientology kirker på tværs af USA, Europa, Australien og Sydafrika. Derfor overvågede han både den globale vækst i Scientology og arbejdet på at kodificere en nøjagtig og standard rute langs hvilken personer kunne stige op til højere tilstande af bevidsthed.

Ydermere, da Scientology omfatter hele livet, er der i sidste ende ikke nogen facet af menneskelig eksistens, som L. Ron Hubbards efterfølgende arbejde ikke berører. Mens at have været bosat i Storbritannien, og derefter om bord på et forskningsskib i Middelhavet, Atlanterhavet, og Caribien, før han vendte tilbage til USA, trak han fra det større hovedemne af Scientology procedurer, til at udvikle en vifte af sociale forbedringsteknologier. Nærmere bestemt:

  • L. Ron Hubbards procedurer for stofafvænning er i øjeblikket anvendt i cirka 50 nationer. De har vist sig at være fem gange mere effektive end noget tilsvarende program.

  • Hans program for kriminel reform anvendes i øjeblikket i mere end 2.000 fængsler og straffeanstalter internationalt, og har nedbragt tilbagefaldene til kriminalitet med 80 %.

  • Hans teknologi til indlæring og læsefærdighed bliver leveret på tværs af mere end 70 lande.

  • L. Ron Hubbards universelt anerkendte moralkodeks og vejledning til en bedre tilværelse: Vejen til lykke, er ikke-religiøs og appellerer udelukkende til almindelig sund fornuft. Det har statistisk set vist sig at være effektivt i at vende de moralske tendenser over hele samfund, med cirka 100 millioner eksemplarer distribueret på mere end 90 sprog i over 150 lande.

Men selvfølgelig er hele historien om L. Ron Hubbard ikke færdig, før man har fået historien om færdiggørelsen af hans forskning. Inden hans bortgang i 1986 kodificerede han alle Dianetics og Scientology materialer med henblik på anvendelse overalt i samfundet og hele vejen op til de øverste åndelige højder.

I dag omfatter disse materialer millioner af offentliggjorte ord, indspillede foredrag og film. Med over 250 millioner eksemplarer af hans værker i omløb, har L. Ron Hubbard inspireret til en stærk bevægelse med millioner af tilhængere, der spænder over alle kontinenter.

Som vidnesbyrd om anvendeligheden af hans arv kan man blot betragte miraklerne fra hans teknologi og de millioner af venner han har verden over, og som bærer denne arv videre. Begge fortsætter med at vokse i antal for hver dag, der går, og bekræfter, hvad Ron erklærede i sin egen essay, ”Min filosofi”:

”Jeg kan lide at hjælpe andre og ser det som min største glæde i livet at se en person frigøre sig selv fra de skygger, der mørkelægger hans dage.

Disse skygger ser for ham så tykke ud og tynger ham så meget, at når han finder ud af, at de er skygger, og at han kan se gennem dem, gå igennem dem, og igen være i solen, bliver han enormt henrykt. Og jeg er bange for, at jeg er lige så henrykt, som han er.”