HVILKET UDBYTTE KAN MAN FÅ AF SCIENTOLOGY?

Scientology løser Menneskets problemer ved at gøre noget ved de åndelige kvaler, som holder disse problemer på plads. Efterhånden som disse hindringer begynder at falde bort, genvinder man evnen til at kommunikere, hvilket igen øger ens evne til at have mere meningsfyldte personlige relationer. Man bliver også fri for uforklarlig frygt og stress, hvilket giver en nydelsen af livet tilbage. Og vigtigere endnu opnår en scientolog en åndelig forståelse af sig selv, opdager sine sande potentialer og genvinder visheden om sin egen udødelighed som et åndeligt væsen.