HVAD ER SCIENTOLOGYS HOLDNING TIL PRÆVENTION OG ABORT?

Scientology kirken tager ikke stilling til disse emner. Det er den enkeltes personlige valg og Scientology kirkens medlemmer er helt fri til at afgøre det med sig selv.

I Scientology er forplantning og opdragelsen af børn en af livets otte dynamikker. Ægtepar er frit stillet til at beslutte størrelsen af deres egen familie, og scientologer gør dette i overensstemmelse med, hvad de mener er det største gode på alle deres dynamikker.

Som beskrevet i Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed er selv forsøgte aborter traumatiske både fysisk og åndeligt for et ufødt barn, såvel som for moderen. Aborter er derfor sjældne blandt scientologer, der har indset, at selv et ufødt foster allerede kan være optaget af et åndeligt væsen. I nogle tilfælde kan abort dog være hensigtsmæssig på grund af sundhedsmæssige hensyn overfor moderen eller andre personlige faktorer. Kirken er aldrig talsmand for abort overfor kirkens personale eller medlemmer.