BESKÆFTIGER SCIENTOLOGY SIG MED HJERNEVASK ELLER TANKEKONTROL?

Nej. Faktisk er det det stik modsatte, vi gør. Scientology gør folk frie og gør dem i stand til at tænke selvstændigt.

Millioner af kirkemedlemmer fra alle samfundslag har bekræftet det positive udbytte, de har fået fra Scientology. Et gennemgående tema i personlige succeshistorier er, at scientologer føler, at de har mere styr på deres liv, end de nogen sinde før har haft.

Faktisk var L. Ron Hubbard en af de første, der opdagede og afslørede et virkeligt eksperiment med tankekontrol og hjernevask, som blev udført af USA’s militære efterretningstjenester under og efter anden verdenskrig. Desuden opdagede han også, at den teknologi, han havde udviklet, Dianetics, kunne ophæve virkningerne af en lumsk form for hypnose kaldet ”pain-drug-hypnosis”.

Mange år efter L. Ron Hubbard skrev om disse statsstøttede, psykiatriske eksperimenter med tankekontrol, blev der, som følge af den amerikanske lov om offentlighed i forvaltningen, frigivet dokumenter, som viste, i hvor stort omfang den slags teknikker havde været anvendt. Gennem årene har Scientology kirken afsløret talrige tilfælde af hjernevask eller tankekontrol blandt andet i forbindelse med den såkaldte ”deprogrammering”. En sådan praksis er i direkte modstrid med Scientologys mål, som er at gøre Mennesket frit og gengive det evnen til at styre eget liv.