HVAD ER FORSKELLEN MELLEM SCIENTOLOGY OG DIANETICS ?

Dianetics kommer fra de græske ord dia (igennem) og nous (sind eller sjæl). Dianetics er yderligere defineret som ”hvordan sjælen påvirker kroppen.”

Dianetics afdækker kilden til ubegrundet frygt, forstyrrelser og usikkerhed, uforklarlige smerter, fornemmelser og følelser (psykosomatiske sygdomme) og tilbyder effektive løsninger på disse tilstande.

Ved brug af procedurerne i Dianetics blev det klart, at kilden til disse tilstande ikke var celler eller cellulær hukommelse, men et væsen, som var uafhængig af tid. Opdagelsen af tidligere liv blev fulgt af fænomenet, eksteriorisering adskillelsen af ens ånd fra kroppen, mens man selv var ved fuld bevidsthed og klar over det. Med denne opdagelse – og den uundgåelige konklusion, at man er et åndeligt væsen – blev Scientology religionen født.

Scientology er defineret som ”studiet og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, til universer og til andet liv.” Ved at praktisere Scientology kan man forøge sin åndelige frihed, intelligens og evner og blive i stand til at erkende sin egen udødelighed.

Selv om det måske ikke så ud til det i de tidlige udgivelser af Dianetics, beskæftigede den sig faktisk sig med den menneskelige ånd. Dianetics er en forløber for og et understudium af Scientology.