HVAD ER BETYDNINGEN AF IRS’ AFGØRELSE ANGÅENDE SCIENTOLOGY KIRKERNE?

Kampen med Internal Revenue Service (det amerikanske skattevæsen) blev endeligt og positivt afsluttet den 1. oktober 1993. Den dag udsendte IRS breve, der anerkender Church of Scientology International og dens tilknyttede kirker og organisationer – alle 150 – som skattefri efter § 501 (c) (3) i Internal Revenue Code.

Denne anerkendelse markerede afslutningen på en fyrre år lang konflikt mellem kirken og IRS. Det kom efter en toårig undersøgelse af hidtil uset omfang, som omfattede alle Scientology kirkens verdensomspændende aktiviteter. Det kulminerede med udstedelsen af IRS’ kendelse pr. brev, der anerkendte, at Scientology religionens moderkirke, Church of Scientology International, samt de 150 tilknyttede kirker, missioner og sociale organisationer, nu havde skattefri religiøs og velgørende status.

IRS’ afgørelser fastslog at:

1. Scientology kirkerne og deres forbundne velgørende og uddannelsesmæssige institutioner drives udelukkende for anerkendte religiøse og velgørende formål.

2. Scientology kirkerne og deres forbundne velgørende og uddannelsesmæssige institutioner arbejder til gavn for den offentlige interesse snarere end af hensyn til privatpersoner.

3. Ingen del af nettoindtjeningen i disse Scientology kirker og deres forbundne velgørende og uddannelsesmæssige institutioner udbetales til nogen enkeltperson eller ikke-velgørende enhed.

4. Ingen del af aktiviteterne i Scientology kirkerne omfatter deltagelse i nogen kampagne for at komme til at bestride et offentligt embede.

5. Formålene for disse organisationer overtræder ikke grundlæggende retsprincipper.

IRS fastslog også, at Scientology kirkerne betragtes som en kirke ifølge kriterier, som kræver, at der eksisterer en etableret religiøs doktrin, religiøs litteratur og en religiøs tradition samt ordinering af præster og et religiøst fællesskab af troende.

Ansøgninger og bilag samt spørgsmål og korrespondance fra IRS vedrørende skattefritagelsen i 1993 er tilgængelige for offentligheden og har været til rådighed siden kendelsen blev udstedt den 1. oktober 1993. Disse dokumenter fylder over fem meter i højden og udgør i virkeligheden det største antal dokumenter for nogen ansøgning om skattefritagelse. /p>