LØSNINGEN PÅ DET REAKTIVE SIND

Efter opdagelsen af det reaktive sind og dets engrammer udviklede L. Ron Hubbard meget præcise teknikker til at gøre noget ved det. Disse teknikker gør personen i stand til effektivt at ”slette” indholdet af det reaktive sind og fjerne den evne, som sådanne registreringer har til at påvirke ham, uden at han er klar over det.

Ydermere gør disse teknikker hidtil skjulte erindringer tilgængelige for personen som erindringer i det analytiske sind. Disse teknikkers ofte forbløffende effektivitet er dokumenteret gennem et meget stort antal case-historier baseret på over et halvt århundredes anvendelse.