Indledning

Om end du kan holde dit hjem rent og desinficeret, øges risikoen for smitte når du går i butikker eller færdes på offentlige steder.

Overflader der berøres ofte, såsom diske i butikker og benzinpumper, kan være forurenede hvis en syg person har rørt ved dem før dig. Og skønt du bør huske at holde afstand til andre, kan du uden at vide det befinde dig i nærheden af syge personer mens du står i kø for at købe basale fornødenheder.

At bære en beskyttelsesmaske og engangshandsker når du går udenfor, er med til at beskytte dig selv og andre mod smitte under et sygdomsudbrud.

Dette hæfte giver information om hvordan du bruger beskyttelsesmasker og engangshandsker korrekt. 

Beskyttelses­masker

Beskyttelsesmasker kan være med til at begrænse spredningen af smitstoffer når en syg person taler, hoster eller nyser. Syge personer kan forhindre at sygdommen overføres til andre, ved at iføre sig disse masker.

Bær en beskyttelsesmaske hvis du er ramt af en smitsom sygdom eller mistænker at du er det.

Det er også vigtigt at vide at du kan være smittebærende uden overhovedet at være klar over det. For eksempel kan en person have smitstoffer i sin krop og trods det ikke have nogen sygdomssymptomer. Men en anden der er i kontakt med ham, kan stadig blive smittet.

Derfor bør du altid bære en beskyttelsesmaske når du omgås ældre mennesker eller personer med helbredsproblemer, for at formindske spredningen af smitstoffer.

Bær også en beskyttelsesmaske hvis der er mulighed for at du vil komme i kontakt med smittede personer.

En maske kan tjene et andet formål — den kan være med til at forhindre dig i at røre din mund eller din næse.

Hvis du for eksempel rører en overflade der er blevet forurenet af en syg person som rørte den før dig, vil der komme smitstoffer på dine hænder. Hvis du derefter rører din næse eller mund med din hånd, vil disse smitstoffer trænge ind i din krop og smitte dig. Dette er en af de primære måder hvorpå smitstoffer kan spredes.

Så en maske kan være med til at forhindre smitte da du er mindre tilbøjelig til at røre ved din egen mund og næse når du har en på.

Hvordan Du Tager en Beskyttelsesmaske På

 1. Før du tager beskyttelsesmasken på, skal du vaske dine hænder med sæbe og vand. Hvis dette ikke er tilgængeligt, så brug et hånddesinfektionsmiddel.
 2. Inspicér masken for at sikre at den ikke har nogen synlige rifter eller huller der ville gøre den virkningsløs.
 3. Afgør hvilken side af masken der er forsiden. Den farvede side af masken er den side der vender væk fra dig.
 4. Afgør hvilken side af masken der skal vende opad. Hvis masken har en næseklemme (en stiv, bøjelig kant), er det meningen at denne skal formes til din næse og være overkanten.
 5. Hvis din maske har elastikbånd der skal sidde over dit hoved, så hold masken mod dit ansigt mens du strækker båndene over dit hoved for at sætte den på plads.
 6. Hvis din maske har øreelastikker, så hold masken i løkkerne og anbring en løkke rundt om hvert øre.
 7. Hvis båndene på din maske kan justeres, så spænd dem efter behov for at holde masken på plads.
 8. Hvis båndene på din maske ikke kan justeres, kan du forkorte dem efter behov for at hjælpe med at holde masken på plads. Vrid bare hvert bånd, så en sløjfe formes, og sæt den rundt om hvert øre.
 9. Justér næseklemmen. Brug fingerspidserne på begge hænder til at forme næseklemmen fast mod næseryggen.
 10. Bemærk: Hvis du bærer briller, vil en næseklemme der er justeret korrekt, hjælpe med at forhindre dine briller i at dugge til.

  Hvis du lader brillerne hvile oven på din maske, vil dette forhindre luft i at undslippe og dugge linserne.

 11. Træk underkanten af masken så langt ned over din mund og hage som du kan.
 12. Sørg for at den dækker dit ansigt fra næseryggen ned til under din hage.

  Forkert
 13. Bær ikke masken under din hage.
 14. Forkert
 15. Bær ikke masken, så din hage er blottet.
 16. Forkert
 17. Bær ikke masken på spidsen af din næse.
 18. Forkert
 19. Bær ikke masken under din næse. Det er i modstrid med formålet.
 20. Forkert
 21. Hvis du lader din næse eller mund være blottet, kan smitstoffer let komme ind. Og du risikerer ikke alene at sprede smitstoffer til andre og smitte dem, du vil også forurene forsiden af din maske.
 22. Korrekt
 23. Når som helst du bærer en ansigtsmaske, så sørg for at din næse, mund og hage er dækket helt til.
 24. Skift din beskyttelsesmaske mindst én gang om dagen, eller så snart den bliver fugtig eller snavset. Hvis du har nogen usikkerhed vedrørende en maske, så tag den af med det samme, smid den væk, vask hænderne, og få en ny maske.

Hvordan du tager en beskyttelsesmaske af

Når du tager en beskyttelsesmaske korrekt af, mindsker du risikoen for spredning af bakterier eller en virus til din bare hud eller overflader omkring dig. Gør følgende for at tage en beskyttelsesmaske af:

 1. Før du tager en beskyttelsesmaske af, skal du vaske dine hænder med sæbe og vand. Hvis dette ikke er tilgængeligt, så brug et hånddesinfektionsmiddel.
 2. Undgå at røre ved den del af masken der dækker ansigtet. Rør kun båndene eller løkkerne der bruges til at fastgøre den.
 3. Hvis din maske har elastikbånd der passer over hovedet, så løft det nederste bånd over hovedet først, træk dernæst det øverste bånd over hovedet.
 4. Hvis din maske har øreelastikker, så hold dem begge, og løft forsigtigt for at fjerne masken.
 5. Smid beskyttelsesmasken ud efter hver brug. Genbrug den aldrig.
 6. Vask hænderne grundigt.
Engangs­handsker

Det at bære engangshandsker hjælper også med til at forhindre overførslen af bakterier og virus.

Der er en korrekt måde at tage engangshandsker på og tage dem af så de er effektive.

Hvordan du tager engangshandsker på

Vælg den rigtige handskestørrelse. Handsker der passer dårligt, øger risikoen for tilskadekomst eller forurening. Hvis handskerne er for store, vil det løstsiddende materiale reducere din evne til at bevæge fingrene let og gribe om ting.

Tag handsker på således:

 1. Fjern ure, ringe og andre smykker fra hænderne. Dette gøres for at forhindre at du kommer til at flænge handskerne ved et uheld.
 2. Vask hænderne med sæbe og vand. Hvis dette ikke er tilgængeligt, så brug et hånddesinfektionsmiddel.
 3. Saml en handske op ved at knibe i kanten af handskeåbningen med to fingre. Vær omhyggelig med at røre så lidt af ydersiden af handsken som muligt. Skub forsigtigt din anden hånd ind i handsken.
 4. Lad være med at justere handskens placering på din hånd indtil den anden handske er på.

 5. Saml den anden handske op ved at knibe fat i kanten af handskeåbningen med to fingre, og tag den på som ovenfor.
 6. Tjek for at sikre dig at der ikke er nogen synlige rifter, flænger eller huller i handskerne. Hvis der er nogen, så tag handskerne af, vask hænderne, og tag nye handsker på.
 7. Træk hver handskeåbning mod dit håndled for at dække så meget hud som muligt, og få handsken til at sidde fast.
 8. Hvis du rører ved dit ansigt, hvis en handske flænger, eller hvis du har nogen som helst tvivl med hensyn til om handskerne er beskidte eller forurenede:
 9. a. Tag straks handskerne af, og smid dem væk.
 10. b. Vask hænderne grundigt.
 11. c. Tag et nyt par handsker på.

Hvordan du tager engangshandsker af

Ved at tage engangshandsker korrekt af reducerer du risikoen for at sprede bakterier eller en virus til din bare hud eller overflader omkring dig. Gør følgende for at tage engangshandsker af:

 1. Tag handskerne af i et rent område, ikke i nærheden af mad eller nogen overflade der kommer i berøring med mad.
 2. Knib fat i ydersiden af en handske med to fingre ved håndleddet.
 3. Smyg den nedad, væk fra dit håndled, idet du vender indersiden udad på handsken. Træk handsken væk indtil den er fjernet fra din hånd.
 4. Hold fast på handsken der nu har indersiden udad, med den hånd der stadig har handske på.
 5. Skub fingrene på din handskeløse hånd ind under handskekanten ved håndleddet.  Rør ikke ydersiden af handsken.
 6. Smyg den nedad, væk fra dit håndled, idet du vender indersiden udad på handsken. Træk handsken væk indtil den er fjernet fra din hånd.
 7. Fortsæt med at trække handsken ned, udover den første handske. Det sikrer at begge handsker har indersiden udad, og at enhver forurening ikke kommer i kontakt med dine bare hænder.
 8. Smid handskerne ud efter hver brug. Genbrug dem aldrig.
 9. Vask hænderne grundigt.
Når du forlader dit hjem og vender tilbage igen
 1. Hvis der er et sygdomsudbrud i dit område, så forlad kun dit hjem for at skaffe basale fornødenheder eller som tilladt af lokale bestemmelser.
 2. Hvis du er nødt til at forlade dit hjem, så bær en beskyttelsesmaske og engangshandsker.
 3. Hold afstand til andre på offentlige steder.
 4. Gør følgende før du går ind i dit hjem igen:
  • a. Tag dine sko af, og efterlad dem udenfor, eller spray dem med et desinfektionsmiddel.
  • b. Tag masken og engangshandskerne af, og smid dem væk.
  • c. Desinficér alle genstande du har benyttet mens du var ude — nøgler, kreditkort, tegnebog mv. — iført et nyt par handsker.
 5. Smid handskerne væk.
 6. Vask hænderne grundigt.
Opsummering

Når du bærer en beskyttelsesmaske eller handsker, så brug teknikkerne i dette hæfte til at tage dem på og tage dem af. Dette vil gøre dem mere effektive i beskyttelsen af dig selv mod spredningen af smitstoffer. Den information der er givet her, er kun til information og bør ikke opfattes som en erstatning for professionel lægefaglig rådgivning. Søg altid rådgivning fra din læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale med hensyn til ethvert spørgsmål du måtte have.


Yderligere resurser

Download og udskriv disse skilte til dit hjem og/eller din virksomhed med en samfundskritisk funktion.

At holde afstand

En effektiv måde at forhindre spredningen af sygdom og smitte på er at praktisere social afstand.

Personlig kontakt

Af hensyn til alles sundhed og sikkerhed beder vi dig undgå personlig kontakt med andre.

Procedure for håndvask

Håndvask er en af de mest effektive måder til at forhindre spredningen af smitstoffer.

Hånddesinfektionsmiddel

Hånddesinfektionsmiddel bruges udover håndvask eller på et sted eller i en situation hvor sæbe og vand ikke umiddelbart er tilgængeligt.